Onzekerheden Waterspanningen in WTI 2017

Doel van deze notitie is het kwantificeren van de onzekerheden van waterspanningen in dijken (freatisch vlak, stijghoogte in watervoerende zandlaag en indringlengte) t.b.v.de analyse van de macrostabiliteit.

Auteur
A. Rozing
Uitgever
[s.l.] : Deltares
Annotatie
Kenmerk 1220083-004-GEO-0003-
37 p., ill.
Memo in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving