b-bijlage-3-totaal-spreadsheet-04-cluster3-vergunningen-april-2014