Modellering van de stroefheidontwikkeling van bitumineuze deklagen : het ontwikkelen van instrumentarium ten behoeve van de risicobeheersing op het gebied van de stroefheidontwikkeling (Spoor 3)

Er is een relatie tussen de stroefheid van het wegdek en de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Om deze veiligheid te waarborgen is door Rijkswaterstaat een harde norm aan de stroefheid van het wegdek gesteld. Omdat er direct verbeteringsmaatregelen getroffen moeten worden indien een wegvak onder de harde norm voor de stroefheid uitkomt, is het belangrijk om al in een vroeg stadium te kunnen vaststellen wanneer dit gaat gebeuren.
Hierbij speelt een aantal zaken een rol, zoals de nauwkeurigheid van de stroefheidmeting, de invloed van de temperatuur en het seizoen op het meetresultaat, de ouderdom van de weg en de invloed van de verkeersintensiteit op de stroefheidontwikkeling in de tijd.
In het eerste deel van het rapport wordt de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de stroefheidmeting en het seizoen- en temperatuureffect op de stroefheidmeting bepaald.
Zowel de temperatuur als het seizoen hebben een significante invloed op de stroefheidmeting. Voor het gezamenlijke effect is er een correctieformule opgesteld.
In het tweede deel van het rapport wordt nader ingegaan op het modelleren van het stroefheidverloop van wegdekken in de tijd.
Uit het onderzoek blijkt, dat de stroefheidontwikkeling niet lineair, maar log-lineair verloopt. Het rapport geeft een formule, waarmee de restlevensduur (op het gebied van de stroefheidontwikkeling) is te berekenen. Input voor deze formule zijn onder andere de actuele stroefheid, de actuele verkeersintensiteit en de cumulatieve verkeersintensiteit.

Auteur
[P. Kuijper ; Rijkswaterstaat, Dienst Grote Projecten en Onderhoud, (RWS, GPO)]
Uitgever
Rijkswaterstaat
Annotatie
27 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.