Deformatie kunstwerken 1 mei 2014

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, iregelmatige monitoring nodig.s ga voor naderinformatie naar www.rws.nl/datacontracteisen.

Auteur
K. Bouhuizen ; Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
[Delft] : RWS, CIV
Annotatie
Diverse rapporten in zip bestand