Memo Verdeling suppletiezand

Bij het programmeren van suppleties hanteren we een bepaalde redeneerlijn voor het toedelen van suppletiezand aan het kustfundament. Deze memo beschrijft de redenatie achter de huidige verdeling van zand over het kustfundament.

Auteur
J. Mulder, Q. Lodder ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Annotatie
22 p.