Regionale Kustlijnzorg advisering Schiermonnikoog [memo]

Jaarlijks wordt door Rijkswaterstaat circa 12 miljoen m3 zand gesuppleerd om structurele erosie tegen te gaan. Zo wordt de BKL (Basis KustLijn) gehandhaafd en groeien de zandvoorraden van het Kustfundament mee met de relatieve zeespiegelstijging. Schiermonnikoog is een uniek kustvak in Nederland: op Schiermonnikoog is namelijk nog nooit gesuppleerd. Dit komt doordat Schiermonnikoog relatief goed in het zand zit en er zelfs een aanwas van zand plaatsvond.

Auteur
P. Doornenbal, A. Oost, A. Bruens, J. van der Werf ; Deltares
Uitgever
Deltares
Annotatie
34 p.
ill.
Document 1202349-000-ZKS-0004