De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrologische en meteorologische gegevens

Beschrijft op functionele wijze hoe de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrologische en meteorologische meetgegevens plaatsvindt. De wijze van inwinning en verwerking is conform de Rijkswaterstaat standaard.
Het document heeft een vijfledige doelstelling:1. Het vormt een uitgangspunt voor diensten en directies binnen Rijkswaterstaat die kennis willen maken met de Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking, validatie en uitgifte van hydrologische en meteorologische meetgegevens.2. Het is een naslagwerk voor de gebruikers van de hydrologische en meteorologische gegevens.3. Het is een aanzet om te komen tot een (inter-)nationale standaard voor het inwinnen en verwerken van hydrologische en meteorologische meetgegevens.4. Het is een naslagwerk voor diensten en directies om hun meetnet in te stellen.5. Tot slot is het document uitgangspunt voor veranderingen van de Rijkswaterstaat standaard.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat [Centrale Informatievoorziening] (RWS, CIV), Directie Inwinning & Gegevensanalyse
Uitgever
[Delft] : RWS, CIV
Annotatie
95 p.
In opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Project: Rijkswaterstaat Meetnet Infrastructuur (RMI)
Versie: 2.2
Met losse bijlagen:
Specificatie van de Acoustic Doppler Current Profiler verwerking in de RMI applicatie / J. Rozema, H. Peters, Vrouwenvelder ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Noordzee (RWS, NZ). - 2010
Golfverwerking / Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS). - 2005
Zoutafleiding / Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS). - 2005