Richtlijn risico-inventarisatie : inzicht in risicovolle situaties : versie 1.0

Het doel van de voorliggende richtlijn risico-inventarisatie is het bieden van een uniforme werkwijze, waarmee de Regionale Diensten de (voor de natte sector wettelijke verplichte) risico-inventarisatie in het kader van calamiteitenzorg dienen vorm te geven. Naast de primaire processen binnen Rijkswaterstaat en de huidige werkwijze van de diensten bij het opstellen van calamiteitenplannen, wordt aangesloten bij aanpak en terminologie, zoals door de veiligheidsregio's gehanteerd bij het opstellen van de regionale risicoprofielen. Door hierbij aan te sluiten, kan naar twee kanten toe de veiligheid van het beheergebied worden vergroot.

Auteur
E. J. Claessens, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Uitgever
Lelystad : RWS WD
Annotatie
23 p.
Met afz.: 1 bijl.
Fig., tab.