Innovatieprogramma luchtkwaliteit Air Quality Innovation Programme

Hoe schoon de lucht is, heeft een direct effect op de gezondheid van mensen. Om die reden staat luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda. Het kabinet beschermt de mensen in Nederland dan ook tegen luchtverontreiniging. Het gaat per slot van rekening om de gezondheid van ons allemaal. Het wagenpark zal - zeker op de langere termijn - steeds schonerworden. Maar nu draagt het verkeer nog in belangrijkemate bij aan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. En die uitstoot moet omlaag. In Europees verband hebben we afgesproken dat de concentraties van fijnstof (PM10) in juni 2011 en stikstofoxiden (NO2) per 1 januari 2015 zullen voldoen aan de Europese normen.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
72 p.
ill.