Rivierverruiming en ijs

Onregelmatigheden in het rivierbed waren in het verleden vaak aanleiding tot het vastraken van ijs, wat vervolgens tot de vorming van een ijsdam leidde. De normalisatie zorgde voor een enkelvoudige hoofdgeul, waardoor de afvoer van ijs zeer werd bespoedigd. Het uitvoeren van rivierverruimingsmaatregelen is een stap terug, indien het leidt tot een minder uniform doorstroomprofiel en dus een grotere kans op ijsdammen. In deze memo wordt aangegeven in hoeverre men bij het ontwerp van rivierverruimingsmaatregelen rekening dient te houden met ijs. Omdat over ijs op Nederlandse rivieren weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, is dit vooral een kwalitatieve beschouwing

Auteur
M. Schropp, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), ministerie van Verkeer en Waterstaat
Uitgever
Arnhem, RIZA
Annotatie
Memo aan Projectteam Leidraad Rivieren
4 p.
Lit. opg.