Het Handboek Mobiliteitsmanagement bij Wegwerkzaamheden

Dit handboek is bedoeld voor projectleiders in de Regionale Diensten van RWS, die bezig zijn met de grote projecten van wegwerkzaamheden die hinder opleveren voor de weggebruiker. Behalve voor projectleiders, is het handboek voor de verkeersmanager, infraprovider en de regisseur. Zij kunnnen lezen hoe mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement in samenhang met de civieltechnische planning, en met de juiste communicatie, ingezet kunnen worden.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), RWS Steunpunt Mobiliteitsmanagment, W.O. Hazelhorst, G. de Munck
Uitgever
Rotterdam : RWS, AVV
Annotatie
77 p.
Bijl., ill.
Versie: 1.0 Definitief
Laatste wijziging: 6 april 2007
Losse bijl.: 
I: Deelmodules 1-4 : bijlage bij het Handboek Mobiliteitsmanagement bij Wegwerkzaamheden. - 21 april 2007. - Bevat: 
1. Inzet OV, 2. E-werken, 3. Vanpooling, 4. Reisinformatie
II: Deelmodules 5-8 : bijlage bij het Handboek Mobiliteitsmanagement bij Wegwerkzaamheden. - 21 april 2007. - Bevat:
5. Overstappunten, 6. Carpooling, 7. Scooters en fietsen, 8. Gebieds- en corridoranalyse. - 21 april 2007