Wat zijn de mogelijke risico's voor waterkwaliteit van het Noordzeekanaal bij calamiteiten?

Auteur
Grontmij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Royal Haskoning
Uitgever
Den Haag : RWS, RIKZ
Annotatie
(Werkdocument RIKZ/ZD/2006004W)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland
78 p.
Fig., tab.
Met afz.: 1 cd-rom
Met lit. opg.