Verklaring overbrenging collectie Van Veen van Rijksinstituut voor Kust en Zee te Den Haag naar het Nationaal Archief te Den Haag

Johan van Veen was een Nederlandse waterstaatkundig ingenieur. Hij wordt beschouwd als de 'vader van het Deltaplan'.

Auteur
A.W. Lutke Schipholt ; Nationaal Archief (NA), R. Jorissen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Uitgever
Den Haag : NA, Den Haag : RWS, RIKZ
Annotatie
24 p.
Johan van Veen
Met inventaris
Verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Archiefbesluit 1995
Collectie Van Veen / Stroband, (1866) 1889 — 1956 (1974), omvang 68 dozen ca. 8 m.
Met inventaris NA 2.16.102