Publieksonderzoek kustzorg : verslag van een onderzoek onder strandbezoekers en functionele relaties

Om structurele achteruitgang van de kustlijn tegen te gaan, onderhoudt Rijkswaterstaat al jaren de stranden aan de Nederlandse kust door middel van zandsuppleties. Deze vinden zo veel mogelijk onder water vóór de kust plaats (vooroeversuppleties). Waar dit niet volstaat, suppleert men op het strand (strandsuppleties). In het kader van het programma Publieksgericht Werken is binnen Rijkswaterstaat de vraag gerezen of en hoe de kustlijnzorg meer omgevingsgeoriënteerd kan plaatsvinden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat bij de planning en de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen en behoeftes van doelgroepen die op enigerlei wijze te maken krijgen met de suppletiewerkzaamheden. Om hierin te kunnen voorzien is een onderzoek gehouden onder diverse doelgroepen. In deel 1 van dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van de strandenquête. Deel 2 gaat in op de resultaten van het kwalitatieve onderzoek onder stakeholders.

Auteur
Ergo, H. Roth, E. Westra, M. Haak
Uitgever
Amsterdam : Ergo
Annotatie
72 p.
ill.
Projectnummer: 1046
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Naast het digitale rapport zijn ook de ruwe gegevens aan deze beschrijving toegevoegd