Over de invloed van breken en brekers op de kwaliteit van het toeslagmateriaal : voordracht RWS, March 2005

Auteur
H. van der Zanden
Uitgever
S.n., s.l.
Annotatie
Uitdraai van PowerPoint presentatie - Voordracht is gehouden d.d. 9 maart 2005 bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) te Delft.
CD-ROM bevat naast de .ppt - filmmateriaal in format .avi.