Handleiding STEENTOETS 4.03

STEENTOETS is een Excel-programma ten behoeve van de veiligheidstoetsing van steenzettingen. In dit programma kunnen alle relevante gegevens omtrent de dijkbekleding worden ingevoerd, waarna de toetsing volgt. Door de beperkingen van Excel is het toepassingsgebied als volgt afgebakend: 1) alleen blokken of zuilen zonder gaten ; 2) toetsing zonder de eventuele invloed van overgangsconstructies ; 3) eenvoudige toetsing van de toplaagstabiliteit (op talud en berm), filter, afschuiving en reststerkte ; 4) een gedetaileerde toetsing van de stabiliteit van de toplaag van een steenzetting zonder geotextiel onder de toplaag en maximaal twee filterlagen, overeenkomstig ANAMOS 2.21. Het programma wordt regelmatig geactualiseerd.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), WL Delft Hydraulics
Uitgever
Delft : RWS, DWW
Annotatie
46 p.
ill., bijl.
1 CD Steentoets versie 4.03
Rapportnr. DWW-2005-038