Ontwerpfilosofie van de Rijkswaterstaat

Geabstraheerd beoogt de Ontwerpfilosofie van de Bouwdienst precies hetzelfde als de OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur), althans, als we er van uit gaan dat ook bij het inventariseren van de effecten van grootschalige infrastructuur naar een optimum wordt gezocht. De ontwerpfilosofie van de Bouwdienst is direct toepasbaar op objecten die de afmeting van een civiel kunstwerk hebben (tunnel, brug, dijk, bewegingswerk, beweegbare waterkering) en OEI is toepasbaar op projecten van nationaal belang. Het verschil is dus de schaalgrootte en veelal ook de fase waarin het ontwerpproces zich bevindt. De gedachte bij de OEEI was dat ook, op dezelfde basis, van ?overige rijksprojecten? en ?regionale projecten? kosten-baten analyses gemaakt zouden kunnen worden. Deze zijn echter, zover bekend, nooit uitgevoerd. Ter toetsing van de Ontwerpfilosofie van de Bouwdienst is het gedachtegoed ook aangeboden op Rijkswaterstaatniveau. Daar bleek ook grote behoefte te bestaan aan een hulpmiddel waarmee zaken als ?hoe wordt een knelpunt in een transportroute optimaal verbeterd?? en ?zijn langs al onze snelwegen vluchtstroken nodig??.

Het lag dus voor de hand dat de filosofie ook voor het ?tussenniveau? toe te passen en een Ontwerpfilosofe voor de RWS operationeel te maken.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), S.E. van Manen
Uitgever
Utrecht : RWS, BD
Annotatie
ppt presentatie