Geweld onderweg - onvermijdelijk? : een onderzoek naar de aard, omvang en afhandeling van geweld in het verkeer en openbaar vervoer

De DSP-groep heeft van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap opdracht gekregen een onderzoek te verrichten naar geweld in het verkeer en het openbaar vervoer. De doelstelling van dit rapport is een samenhangend beeld op te leveren van de mate waarin burgers slachtoffer worden van geweld gedurende het (particulier personen of openbaar) vervoer van A naar B. Ten behoeve van dit onderzoek is onder andere een enquête afgenomen over geweld onderweg onder een representatie van de Nederlandse bevolking.

Auteur
A. Beerepoot, DSP-groep, M. Geldorp, P. van Soomeren
Uitgever
DSP-groep
Annotatie
87 p. 
Met medewerking van : Intomart : D. Ahrendt en J. Stijlen
In de begeleidingscommissie bij dit onderzoek had o.a. zitting:
Drs. W. Vermeulen, Adviesdienst Verkeer en Vervoer