Potentiële reikwijdte voor het gebruik van GRIPs

Onderzoek waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten GRIPs (Grafische Route Informatie Panelen): routekeuzepanelen (RK-GRIP) en wegdeelpanelen (WD-GRIP). Een routekeuzepaneel is geschikt voor het aanbieden van informatie aan de weggebruiker om zijn/haar routekeuze te bepalen voor een keuzepunt in het netwerk. Een wegdeelpaneel is geschikt voor het tonen van de verkeerssituatie op een streng met aanvullend de reistijd tot een aantal belangrijke afritten. Het doel van dit onderzoek is om voor beide soorten panelen tot een inzicht in het aantal potentiële locaties in het Nederlandse autosnelwegennet te komen. Bevindingen, kostenraming en conclusies komen in dit rapport aan bod.

Auteur
Witteveen+Bos
Uitgever
Den Haag : Witteveen+Bos
Annotatie
24 p
bijl., ill
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
projectbegeleiding H. Remeijn