Gaat gemodificeerd ZOAB langer mee??

De proefvakken op de A10 (ring Amsterdam-Noord) en op de A12 bij Zoetermeer en Nootdorp zijn eind jaren tachtig en begin jaren negentig aangelegd met als doel meer inzicht te krijgen op het ontrafelingsgedrag van gemodificeerd ZOAB. Veel (mechanisch) laboratoriumonderzoek alsmede visuele inspecties zijn uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de toegepaste proeven niet geschikt zijn om een uitspraak te doen over het gedrag van ZOAB in de praktijk. Daarnaast blijkt dat modificeren van ZOAB geen direct levensduurverlengend effect heeft. Wel is modificeren van zinvol teneinde een hoger bindmiddelgehalte in ZOAB te verkrijgen. Meer bindmiddel leidt over het algemeen tot een beter praktijkgedrag.

Auteur
E.R.P. Rutten, J.L.M. Voskuilen en F. Tolman, Netherlands Pavement Consultants (NPC), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Uitgever
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Annotatie
58 p.                                                          
fig., graf., tab.
Met 1 CD-ROM = bijlage I: Resultaten van de uitgevoerde laboratoriumproeven
en Engelse samenvatting
Rapportnr. DWW-2002-013; projectleider J.L.M. Voskuilen