Netwerk in balans : advies Projectgroep A4-corridor

Adviseert over maatregelen voor de verdere verbetering van de doorstroming van het verkeer op de totale A4-corridor en over het vervolgproces waarin deze maatregelen kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Pleit voor het oprichten van een publiek-privaat platform. Dit platform moet het voorstel van de projectgroep Blankert, om te komen tot een mobiliteitsmarkt voor deze corridor, verder uitwerken.

Auteur
Projectgroep A4-corridor [voorz. J.C. Blankert]
Uitgever
[S.l.] : [s.n.]
Annotatie
25 p.
Ill.                                  
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en VNO-NCW