Light rail op een rij : aandachtspunten bij de ontwikkeling en beoordeling van light-railplannen

De brochure bevat, naast beleidsaspecten rond light rail, handvatten die als hulpmiddel dienen bij de voorbereiding, behandeling en toetsing van regionale railplannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier modellen van light rail, afhankelijk van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het hoofdspoor en of het om een landelijke of een stedelijke situatie gaat. Omdat light rail zowel met spoorvervoer als met streekvervoer te maken heeft, komt de verdeling van verantwoordelijkheden ook aan bod.Het is een co-productie van het Directoraat-generaal Personenvervoerbeleid, Rijkswaterstaat en de taakorganisaties Railned en RIB.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)
Uitgever
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP)
Annotatie
33 p.
krt., ill., fotos