Het 3D-kuststrook-model gebaseerd op TRIWAQ-in-SIMONA : gevoeligheidsonderzoek

Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) is bezig een driedimensionaal waterbewegingsmodel te ontwikkelen van de Nederlandse kustzone en estuaria. In het gevoeligheidsonderzoek is gekozen voor een deel van het het gehele 3D-KUSTSTROOK-model. Variaties van bodemschuifspanning, het aantal verticale lagen, en de verschillende keuzes in het turbulentiemodel zijn bestudeerd. Gekeken is ook naar de weergave van het deelmodel t.a.v. waterstanden, stroomsnelheden, en saliniteiten in vergelijking met meetgegevens. Als eerste aanzet heeft dit een acceptabele reproductie van meetgegevens opgeleverd.

Auteur
E.V.L. Kuijper, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren
Uitgever
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Annotatie
32 p.
ill. ; 30 cm
Rapport DGW-93.044
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), projekt KUSTGEN*MORF