Peilbesluit rijkswateren IJsselmeergebied

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland
Uitgever
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
Annotatie
15 [40] p.
ill. ; 30 cm
Bevat tevens: Nota van commentaar naar aanleiding van het ontwerp-peilbesluit rijkswateren IJsselmeergebied. - Lit. opg.