Gebruikershandleiding programma Dijkring : versie 3.2

Beschrijft het gebruik en geeft een globaal overzicht van het programma Dijkring, waarin opgenomen de 'belastinggevallen methode' voor het berekenen van kruinhoogten in het benedenrivierengebieden het 'toetsingsmodel', waarmee de kans op overbelasting of dijkfrequentie van een dijkring berekend kan worden. Het programma is een hulpmiddel bij de 'Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken deel 2 - Benedenrivierengebied.

Auteur
J. Niemeijer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Uitgever
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Annotatie
92 [2] p.
ill.
Notitie WBVO-N-88006 
Bevat 2 floppy's: Dijkring, versie 3.2, schijf 1 en Dijkring, versie 3.2, schijf 2, datafiles