Woo-besluit Kadewand Handelshaven Breskens 27 december 2023

Woo-besluit 27 december 2023 over de technische toestand van de haven voorafgaand aan de levering van de gronden, ten behoeve van de realisering van appartementencomplexen.

RWS-2023/51096

Bij het inventariseren zijn 149 documenten aangetroffen in vier onderdelen te splitsen op inhoud.

Bij elk onderdeel wordt een aparte inventarislijst bijgevoegd. De vier
onderdelen zijn:

a. Communicatie met de gemeente (Pagina 8)
b. Interne communicatie en overige informatie binnen Rijkswaterstaat (Pagina 190)
c. Communicatie met het Rijksvastgoedbedrijf (Pagina 593)
d. Technische rapportages. (Pagina 866)