2021-04-08 Aangepast ontwerp Poort van Groningen - bijlage 227.Poort van Groningen_A1_Situ4.4D-BF1_1-200_Nieuw03_1.pdf