2020-01-24 Aanvraag_Wbr_beschikking_Poort van Groningen - bijlage Fries-Gron-Dren_TSW GEMARKEERD_1.pdf