65.2 Staatscourant 20 dec 2011 - Interpretatie XX_1.pdf