137.1 Memo Overzicht verdelingsprocedure per locatie dd 12-10-2020 (1)_1.pdf