134.1 Memo Overzicht verdelingsprocedure per locatie dd 12-10-2020_14.pdf