RE_ voorstel vergunningen voor overdrachtdocument_1.pdf