DOCUVITP-#1755816-v2-Natuurbeschermingswet__vergunning_voor_de_realisati..._1.pdf