Memo verlenging tijdelijke contractbeheerstrategie GWW ten gevolge van Coronamaatregelen versie 0.7_1.pdf