31091560 Verslag contractvergadering 67 dd 29-06-2021 getekend_1.pdf