31091560 Verslag contractvergadering 61 dd 17-12-2020 getekend_1.pdf