31091560 Verslag contractvergadering 59 dd 20-10-2020 getekend_1.pdf