4104 FW RHDHV tabel meetgegevens partijkeuringen bijlage Totaal_20190710_TD 7_1.pdf