4102 FW RHDHV tabel meetgegevens partijkeuringen bijlage Totaal_20190710_TD 5_1.pdf