4101 FW RHDHV tabel meetgegevens partijkeuringen bijlage Totaal_20190710_TD 4_1.pdf