22 Bijlage 6 Vraagspecificatie deel 1 - Deelspecificatie D.pdf