709 RE_ 20170711 persbericht niet aanvaarden - concept - xxx.pdf