Woo-besluit verzorgingsplaats Ginkelse zand 30 oktober 2023

Woo-besluit Ginkelse zand 30-10-2023

Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, heeft gereageerd op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De aanvrager had verzocht om informatie openbaar te maken over verschillende Toeristische Overstappunten (TOP's) en over het thema 'sociale veiligheid' bij verzorgingsplaatsen, alsmede vragen gesteld over een Koninklijk Besluit.

Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat besloten het verzoek af te wijzen, met de verklaring dat er geen documenten zijn aangetroffen die relevant zijn voor het verzoek. Het besluit, alsmede de relevante documenten die (gedeeltelijk) openbaar gemaakt kunnen worden, worden op een specifieke website gepubliceerd.