347 20191008_gevolgen WOG HR vanuit financierings perspectief incl een schatting tav de LD's.pdf