1004 ASD - Memo Besluiten BSM uit taskforce (002).pdf