Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2023

De jaarlijkse weergave van het sinds 1979 lopende monitoringsprogramma van kustbroedvogels in het Deltagebied.

Datum rapport
10 juni 2024
Auteurs
Lilipaly, S.J., Sluijter, M.
Uitgever
Deltamilieu Projecten
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV), Projectbegeleider RWS-CIV: M. Roos
Documentnummer
RWS rapportnummer BM 24.07 ; Deltamilieu Projecten Rapportnummer 2024-05