Normalisatie van aslastregistraties voor bijzonder wegtransport

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de HAN in de periode januari – mei 2024 onderzoek gedaan naar de normalisatie van aslasten voor bijzonder wegtransport. Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van en advisering over de gevolgen van nadere normalisatie rondom as-lastregistraties in voertuigconfiguraties voor monitoring en (preventieve) controle van bijzonder wegtransport met hogere gewichtslimieten. Dat voorkomt overbelading en daarmee verkeersonveiligheid en oneerlijke concurrentie, maar zorgt ook voor passende instandhouding en ontwerp van weginfrastructuur met minder kosten en hinder van werkzaamheden. Allereerst is gefocust op Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV), vanwege bestaande verplichtingen voor controle op aslasten. Het is later ook relevant voor mobiele kranen en de mogelijke toelating van de Super Eco Combi (SEC) of EMS2.

Het onderzoek bevestigt dat de huidige verplichtingen niet effectief zijn in de praktijk en vervolgonderzoeken nodig zijn. Eén ter vergelijking van methoden voor meting van aslasten in relatie tot (piek-)belasting van weginfrastructuur. Tweede naar registratie van gewichten/aslasten in systemen voor planning en uitvoering van ritten met (bijzondere) vrachtauto’s. Rijkswaterstaat wil beide zo spoedig mogelijk uitvragen en hoopt eind dit jaar de resultaten beschikbaar te hebben.

Auteurs
Hetjes, B., Stekelenburg, G. van, Otto, M.
Datum rapport
3 juni 2024
Uitgever
HAN University of Applied Sciences
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Ondertitel rapport: Inventarisatie & advisering over de gevolgen van nadere normalisatie van aslastregistraties in voertuigconfiguraties voor monitoring en (preventieve) controle van bijzonder wegtransport met hogere gewichtslimieten.