Onderzoek effectiviteit bergingszone : in relatie tot veiligheidszones

Het doel van dit onderzoek is om, naast een kwalitatieve afweging, een kwantitatief oordeel te kunnen geven over de verkeersveiligheidseffecten wanneer de standaardveiligheidszone in de vorm van de bergingszone niet wordt toegepast als versobering van het dwarsprofiel. Dit effect dient te worden ingeschat/bepaald op basis van ongevalsgegevens van het huidige areaal waarbij autosnelwegen met minimaal de aanwezigheid van een bergingszone worden vergeleken met autosnelwegen waarbij de voertuigkering op objectafstand is geplaatst. Na deze primaire tweedeling vindt een nadere differentiatie plaats of specifieke wegkarakteristieken van invloed zijn op het aantal. De kwalitatieve beschouwing over de effectiviteit van de bergingszone dient gebaseerd te zijn op literatuuronderzoek en expert opinion.

Datum rapport
7 mei 2024
Uitgever
Sweco
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
NL24-648800269-85443