Handelingsperspectieven voor circulaire risico's : bouwstoffen in de GWW

Voor enkele (secundaire) bouwstoffen is nagegaan welk handelingsperspectief er is voor Rijkswaterstaat (RWS) ten aanzien van het realiseren van circulair bouwstoffen gebruik in de grond-, weg- en waterbouw.

Het betreft de volgende bouwstoffen; 1. ‘Oude’ AVI-bodemassen / AVI-bodemassen met IBC-criteria; 2. ‘Nieuwe’ AVI-bodemassen / AVI-bodemassen; 3. AVI-vliegassen; 4. Loodslakken 5. Zinkassen; 6. Fosforslakken; 7. Koperslakken; 8. Mijnsteen; 9. Geotextiel (als enige geen secundaire bouwstof).

Hierbij is ingegaan op de volgende onderzoeksvragen;

• Wat zijn de handelingsperspectieven op dit moment van de 8 gedefinieerde bouwstoffen plus geotextiel? Zowel ten aanzien van toekomstige toepassing als vrijkomen uit bestaande assets.

• Welke ontwikkelingen zijn van invloed hierop?

• Wanneer hergebruik of recycling onder huidige wet- en regelgeving niet mogelijk of wenselijk blijkt; wat moet in gang worden gezet om die materialen / bouwstoffen die niet meer toegepast kunnen worden definitief uit de cyclus te halen? Welke impact heeft dit voor Rijkswaterstaat?

Auteurs
Windey, E., Alphen, M. van
Datum rapport
27 februari 2024
Uitgever
Antea Group
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
0481150