Onderzoek monitoring en evaluatie mer

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan Antea Group gevraagd om onderzoek te doen naar monitoring en evaluatie van milieueffectrapportage (mer). In deze rapportage zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek opgenomen.

Datum rapport
18 maart 2024
Uitgever
Antea Group
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Documentnummer
Projectnummer 0489489